Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ?


  Đề bàiNhững biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 30, 31 để trả lời.Lời giải chi tiết* Kinh tế: phát triển tương đối...

  Đề bài

  Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ?

  dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 30, 31 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  * Kinh tế: phát triển tương đối toàn diện.

  – Nông nghiệp:

  + Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

  + Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  + Áp dụng những kĩ thuật canh tác vào sản xuất như chọn giống, xác định thời vụ,… làm cho năng suất tăng.

  – Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

  – Thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

  * Chính trị:

  – Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

  – Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.