Ôn tập: các số đến 100 trang 175


Đề bài1. Viết các số:Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.2. Viết số thích hợp vào ô trống:Số liền trướcSố đã biếtSố...