Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác


Đề bàiCho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC (h.159)Tính : a) Diện tích tam giác DBE ;b) Diện tích tứ giác EHIK.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiTrên hình 160 \((AC//BF)\), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác \(ABCD\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng cách tính diện tích tam giác, tứ giác.Lời giải chi tiết Gọi \(0\) là giao...
Đề bàiCho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a. Một góc vuông xOy có tia Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h.161)Tính diện tích tứ giác OEBF.Phương pháp giải -...
Đề bàiGọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiHai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng cách tính...
Đề bàiCho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng  diện tích của tam giác ABC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiVẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.162). Chứng minh sáu tam giác: 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: Tính chất trung tuyến.Lời giải chi...