Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn


Đề bàiGiải các phương trình:a) \(3 - 4x\left( {25 - 2x} \right) = 8{x^2} + x - 300\) ;b) \({{2\left( {1 - 3x} \right)} \over 5} - {{2 + 3x} \over {10}} = 7 - {{3\left( {2x + 1} \right)} \over...
Đề bàiGiải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:a) \(\left( {2x + 1} \right)\left( {3x - 2} \right) = \left( {5x - 8} \right)\left( {2x + 1} \right)\)b) \(4{x^2} - 1 = \left( {2x + 1}...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({1 \over {2x - 3}} - {3 \over {x\left( {2x - 3} \right)}} = {5 \over x}\) ;b) \({{x + 2} \over {x - 2}} - {1 \over x} = {2 \over {x\left( {x - 2}...
Đề bàiGiải phương trình:\({{x + 1} \over 9} + {{x + 2} \over 8} = {{x + 3} \over 7} + {{x + 4} \over 6}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCộng \(2\) vào hai vế của phương trình sau đó...
Đề bàiMột ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất \(4\) giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất \(5\) giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc...
Đề bàiBiết rằng 200 g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức...
Đề bàiĐể khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện \((1kWh)\) càng tăng lên theo các mức như...