Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 8


Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({a^2} - {b^2} - 4a + 4;\)b) \({x^2} + 2x - 3\)c) \(4{x^2}{y^2} - {\left( {{x^2}+{y^2}} \right)^2}\)d) \(2{a^3} - 54{b^3}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hằng đẳng thức...
Đề bàia) Thực hiện phép chia:(2x4 – 4x3 + 5x2 + 2x – 3): (2x2 – 1).b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng...
Đề bàiChứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất chia hết của 1 tổng cho 1 số.Lời giải chi tiếtGọi hai...
Đề bàiRút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại \(x =  - {1 \over 3}\) : \(\left[ {{{x + 3} \over {{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} - 9}} - {{x - 3} \over {{{\left( {x...
Đề bàiChứng minh rằng: \({{{a^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}} + {{{c^2}} \over {c + a}} = {{{b^2}} \over {a + b}} + {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{a^2}} \over {c + a}}\)Phương pháp giải...
Đề bàiTìm các giá trị nguyên của \(x\) để phân thức \(M\) có giá trị là một số nguyên:\(M = {{10{x^2} - 7x - 5} \over {2x - 3}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể \(M\) nguyên thì tử số...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({{4x + 3} \over 5} - {{6x - 2} \over 7} = {{5x + 4} \over 3} + 3\)b) \({{3\left( {2x - 1} \right)} \over 4} - {{3x + 1} \over {10}} + 1 =...
Đề bàiGiải các phương trình:a) |2x – 3| = 4;b) |3x – 1| - x = 2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng bài toán: |A(x)| = B(x)|A(x)| = B(x) với A(x) ≥ 0hoặc |A(x)| = -B(x) với A(x)...
Đề bàiGiải các phương trình:\({{x + 2} \over {98}} + {{x + 4} \over {96}} = {{x + 6} \over {94}} + {{x + 8} \over {92}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCộng hai vế với 2, biến đổi để...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \({1 \over {x + 1}} - {5 \over {x - 2}} = {{15} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {2 - x} \right)}};\)  b) \({{x - 1} \over {x + 2}} - {x \over {x...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(3{x^2} + 2x - 1 = 0\) ;  b) \({{x - 3} \over {x - 2}} + {{x - 2} \over {x - 4}} = 3{1 \over 5}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Biến đổi phương...
Đề bàiMột người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường...
Đề bàiMột xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp đã sản...
Đề bài\(A = \left( {{x \over {{x^2} - 4}} + {2 \over {2 - x}} + {1 \over {x + 2}}} \right):\) \(\left( {\left( {x - 2} \right) + {{10 - {x^2}} \over {x + 2}}} \right)\)a) Rút gọn biểu...
Đề bàiGiải bất phương trình:\({{x - 1} \over {x - 3}} > 1\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtChuyển vế, qui đồng cùng mẫu thức chung.Lời giải chi tiết \({{x - 1} \over {x - 3}} > 1\)⇔\({{x - 1} \over...