Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8


Đề bàiDựng hình thang ABCD (AB// CD), biết ba cạnh: AD = 2cm, CD = 4 cm, BC = 3cm và đường chéo AC = 5 cm.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng cách dựng tam giác, hình...
Đề bàiCho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OD...
Đề bàiTam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Tam giác ABC phải có điều kiện...
Đề bàiCho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM. Hình bình hành ABCD...
Đề bàiTrong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: tính chất...
Đề bàiCho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho \(\frac{{B{\rm{D}}}}{{BM}} = \frac{1}{2}\) . Tia AD cắt BC ở K. Tìm tỉ số diện tích của tam giác ABK và tam giác...
Đề bàiCho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với KA cắt đường thẳng AB ở D, cắt AC ở...
Đề bàiTrên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc sông bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m,...
Đề bàiCho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng: \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Leftrightarrow A{B^2} = AC.AD\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất của...
Đề bàiCho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm.a) Chứng minh các tứ giác ACC’A’, BDD’B’ là những hình chữ nhật.b) Chứng minh rằng AC’2 = AB2 + AD2 + AA’2.c) Tính...
Đề bàiCho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.a) Tính chiều cao SO rồi tính thể tích của hình chóp.b) Tính diện tích toàn phần của hình chóp.Phương pháp...