Ôn tập về đại lượng – Toán 3


Đề bài1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm =?A.73cm        B.703cm        C.730cm        D.70003cm2. Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam?b) Quả  đu đủ cân nặng bao nhiêu...