Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Trả lời:

Loading...
Hộp thư điện tử (mail box) Địa chỉ thư điện tử
Là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử. Là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.
Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm