Phép trừ các số trong phạm vi 100000


Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tínha) 63780 - 18546     b) 91462 - 53406     c) 49283 - 57653. Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu kilomet...