Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)


Câu 1:    Những thông tin cơ bản của ngôn ngữ báo chí trong bản tin đó là:+ Tính thông tin: cập nhật chính xác rõ ràng.- Sự kiện: Tỉnh An Giang đón nhận Quyết định của Bộ Văn hoá...
Lời giải chi tiết1. Phân tích những đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ báo chí thể hiện trong bản tin sau.   Ngày 3-2, tỉnh An Giang long trọng làm lễ đón nhận quyết định của Bộ Văn hoá -...