Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


I. Khái niệm.- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là cuộc hỏi, đáp có mục đích, nhằm thu thập hoặc cung cấp thông tin về một chủ đề được quan tâm.II. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn...
Lời giải chi tiếtI. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấna) Người ta phỏng vấn và trả lời phỏng vấn để làm gì?Trả lời:   Không phải bất cứ cuộc trò chuyện, hỏi đáp nào...