Review 1: Units 1-2-3


Vocabulary (Từ vựng)1. Match the phrases in A with their continuations in B.(Nối các cụm từ ở cột A với phần tiếp theo ở cột B.)Hướng dẫn giải:1. c2. d3. e4. a5. bTạm dịch:1. Gia đình Ông Brown chia sẻ việc...
Reading (Đọc)1. a. Read the text (Đọc đoạn văn)Tạm dịch:Nhạc đồng quêNhạc đồng quê là một trong những thể loại nhạc phổ biến nhất ở Mỹ. Nó phổ biến vì nó đơn giản nhưng mạnh mẽ, và mang những cảm...