Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Trả lời:

– Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các văn bản khác;

– Sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

Siêu văn bản Trang Web
Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,… Là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)

Từ khóa tìm kiếm:

  • siêu văn bản là gì
>> Xem thêm:  Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động