Số 6


Đề bài2. Viết (theo mẫu): 3. Viết số thích hợp vào ô trống:4. Điền dấu >; <; = vào ô trống:Lời giải chi tiết2. 3. 4.      BaitapSachgiaokhoa.com