Đề bài: Suy nghĩ về "Sự hy sinh" Bài làm Con người ta sinh ra ai cũng có những đức tính quý báu đáng được trân trọng trong cuộc đời này, một trong những đức tính quý báu đó chính là tính biết hy sinh cho người