Bài làm văn mẫu hay lớp 7

Giải thích câu tục ngữ Già đòn non nhẽngắn gọnHướng dẫn "Đòn" trong thành ngữ này ngụ ý là sự đánh đập là việc dùng vũ lực; còn nhẽ (lẽ) là lời lẽ, là dùng lời nói. Trong một số...
Giải thích câu tục ngữ Đục nước béo còngắn gọnHướng dẫn Khi tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ đục nước béo cò người ta thường lưu tâm đến một hiện thực dễ dàng quan sát thấy ở các vùng nông...
Giải thích câu tục ngữ Cháy nhà ra mặt chuộtngắn gọnHướng dẫn Trong nghĩa bóng của thành ngữ này, chuột tượng trưng cho thành phần xấu, thành phần phá hoại ngấm ngầm, mà mọi người không thể phân biệt khi...
Giải thích câu tục ngữ Ăn chay niệm phật ngắn gọnHướng dẫn “Ăn chay niệm phật từ bi. Nói lời thanh lịch, lòng thì tĩnh tâm”, cũng là đức tính cần học. Nhưng không thiếu gì kẻ giả danh làm...
Giải thích câu tục ngữ Ăn cơm chúa, múa tối ngày ngắn gọnHướng dẫn Tương truyền, ở một phủ chúa nọ, có một quan thái giám dâng cho chúa một con công quý. Con công không những đẹp sặc sỡ...
Giải thích câu tục ngữ Ăn như rồng cuốn ngắn gọnHướng dẫn Tương truyền, một hôm, ở biển đông, trời đang trong xanh thì bỗng xuất hiện một cột nước cao. Lúc đầu cột nước cao ấy màu trắng đục,...
Giải thích câu tục ngữ Ăn mày đánh đổ cầu aongắn gọnHướng dẫn Đi ăn mày xin được chút ít lại đánh đổ mất cả ở cầu ao không vớt vát được gì. Thành ngữ này chỉ sự khốn cùng...
Giải thích câu tục ngữ Bán trời không văn tự ngắn gọnHướng dẫn Bông lông, khoác lác dành cho những kẻ “Bán trời không văn tự”. Những con người như thế ắt chẳng làm nên tích sự gì. Vậy mà...
Giải thích câu tục ngữ Bán lợi mua danh ngắn gọnHướng dẫn Bán lợi, lợi đây không chỉ cái vật chất mà có cả tinh thần, để mua lấy một sự danh giá. Bây giờ nâng cao hơn một bước...
Giải thích câu tục ngữ Đất có thổ công, sông có hà bá ngắn gọnHướng dẫn Ở đâu làm gì cũng cần tôn trọng luật lệ chung, không thể tự ý, tự quyền bất chấp quy định. Theo dân gian...