Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống

Trả lời:

Loading...

– Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính;

– Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

 + Chi phí thấp

 + Thời gian chuyển gần như tức thời

 + Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận

 + Có thể gửi kèm tệp,…

Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...