Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu


I. Trật tự trong câu đơn:Câu 1:a) Nếu sắp xếp phần in đậm theo trật tự: “…đó là một con dao rất sắc, nhưng nhỏ …” thì bản thân câu ấy không sai về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa....
Lời giải chi tiếtI. Trật tự trong câu đơn1. Cho đoạn trích và trả lời câu hỏi:   Hắn móc đủ mọi túi, để tìm một cái gì, hắn giơ ra: Đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến...