Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản


I.DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG 1.- Câu bị động: “Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.”- Chuyển sang câu chủ động: “Không, chưa một người đàn bà  nào yêu hắn cả, vì thế mà bát cháo hành...
Lời giải chi tiếtI. DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG1. Cho đoạn trích:   Hắn chỉ thấy nhục, chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả, vì thế mà bát cháo hành của thị Nở...