Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội – Ngữ văn 11


Đề 1: Đọc truyện "Tấm Cám", em suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong cuộc đời xưa, nay?*DÀN Ý:1. Mở bài- Giới thiệu về Truyện cổ tích:...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI1. Mở bài:Giới thiệu vai trò, tầm quan trọng của việc "Học đi đôi với hành"2. Thân bài* Giải thích câu nói: Thế nào là "Học đi đôi với hành"?+ "Học" ớ đây hiểu...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI- Giới thiệu về tác giả Thân Nhân Trung và bài kí.- Nhấn mạnh: Thân Nhân Trung là người có nhiều quan điểm tiến bộ, sâu sắc thể hiện sự chăm lo cho sự...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề2. Thân bài   Về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, cái tốt trước cái xấu (từ truyện Tấm Cám). Các ý chính cần nêu là:-...