Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


Đề số 1:    So sánh tài sắc của Thuý Vân và Thuý Kiều được thể hiện qua đoạn trích.1. Mở bài:- Giới thiệu đoạn trích- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật- Khái quát nội dung đoạn...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận2. Thân bàiHọc sinh cần nêu được những ý sau:* Điểm giống nhau của hai chị em:- Cả hai chị em đều là những giai nhân...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI.   Chỉ chọn trình bày những điều thấm thía và xúc động nhất của bản thân về cuộc đời hoặc thơ văn của Nguyễn Đình Chiếu. Có thể chọn trình bày một số điểm...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề 2. Thân bài:- Hoàn cảnh xuất thân: là những người lao động chất phác, giản dị, sống cuộc đời lam lũ, cơ cực (Cui cút làm ăn; toan lo...
Lời giải chi tiếtGỢI Ý LÀM BÀI1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề2. Thân bài:a. Nỗi niềm tâm sự của hai ông- Hai ông đều sống trong xã hội thực dân nửa phong kiến, đầy rẫy bất công, đã chứng...