Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài


Đề bài2. Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:3. Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:4. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo: Lời giải chi tiết1.Hình 1: Đọc là ba xăng-ti-mét.Hình 2:...