Giải thích câu tục ngữ Già đòn non nhẽ

Giải thích câu tục ngữ Già đòn non nhẽngắn gọn Hướng dẫn "Đòn" trong thành ngữ này ngụ ý là sự đánh đập là việc dùng vũ lực; còn nhẽ (lẽ) là lời lẽ, là dùng lời nói. Trong một số kết cấu đối xứng của thành

Giải thích câu tục ngữ Đục nước béo cò

Giải thích câu tục ngữ Đục nước béo còngắn gọn Hướng dẫn Khi tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ đục nước béo cò người ta thường lưu tâm đến một hiện thực dễ dàng quan sát thấy ở các vùng nông thôn. Ta đã biết, cò là

Giải thích câu tục ngữ Cháy nhà ra mặt chuột

Giải thích câu tục ngữ Cháy nhà ra mặt chuộtngắn gọn Hướng dẫn Trong nghĩa bóng của thành ngữ này, chuột tượng trưng cho thành phần xấu, thành phần phá hoại ngấm ngầm, mà mọi người không thể phân biệt khi chưa có chuyện… Lúc trong nhà

Giải thích câu tục ngữ Ăn chay niệm phật

Giải thích câu tục ngữ Ăn chay niệm phật ngắn gọn Hướng dẫn “Ăn chay niệm phật từ bi. Nói lời thanh lịch, lòng thì tĩnh tâm”, cũng là đức tính cần học. Nhưng không thiếu gì kẻ giả danh làm cho đạo phật bị ô uế.

Giải thích câu tục ngữ Ăn cơm chúa, múa tối ngày

Giải thích câu tục ngữ Ăn cơm chúa, múa tối ngày ngắn gọn Hướng dẫn Tương truyền, ở một phủ chúa nọ, có một quan thái giám dâng cho chúa một con công quý. Con công không những đẹp sặc sỡ mà còn có điệu múa chẳng

Giải thích câu tục ngữ Ăn như rồng cuốn

Giải thích câu tục ngữ Ăn như rồng cuốn ngắn gọn Hướng dẫn Tương truyền, một hôm, ở biển đông, trời đang trong xanh thì bỗng xuất hiện một cột nước cao. Lúc đầu cột nước cao ấy màu trắng đục, sau chuyển thành màu đen ngòm.

Giải thích câu tục ngữ Ăn mày đánh đổ cầu ao

Giải thích câu tục ngữ Ăn mày đánh đổ cầu aongắn gọn Hướng dẫn Đi ăn mày xin được chút ít lại đánh đổ mất cả ở cầu ao không vớt vát được gì. Thành ngữ này chỉ sự khốn cùng lại gặp đen đủi, không may

Giải thích câu tục ngữ Bán trời không văn tự

Giải thích câu tục ngữ Bán trời không văn tự ngắn gọn Hướng dẫn Bông lông, khoác lác dành cho những kẻ “Bán trời không văn tự”. Những con người như thế ắt chẳng làm nên tích sự gì. Vậy mà lắm kẻ vẫn dùng miệng lưỡi

Giải thích câu tục ngữ Bán lợi mua danh

Giải thích câu tục ngữ Bán lợi mua danh ngắn gọn Hướng dẫn Bán lợi, lợi đây không chỉ cái vật chất mà có cả tinh thần, để mua lấy một sự danh giá. Bây giờ nâng cao hơn một bước là mua danh, trục lợi người

Giải thích câu tục ngữ Đất có thổ công, sông có hà bá

Giải thích câu tục ngữ Đất có thổ công, sông có hà bá ngắn gọn Hướng dẫn Ở đâu làm gì cũng cần tôn trọng luật lệ chung, không thể tự ý, tự quyền bất chấp quy định. Theo dân gian thì Thổ công là thần coi