Bài 4: Giới thực vật


Đề bàiGiới Thực vật có những đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của giới Thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật...
Đề bàiHãy nêu các ngành của giới Thực vật.Lời giải chi tiếtThực vật gồm các ngành chính sau:- Ngành Rêu- Ngành Quyết- Ngành Hạt trần- Ngành Hạt kín
Đề bàiHãy chọn đáp án đúng.3.1. Rêu là thực vật:a) Chưa có hệ mạchb) Thụ tinh nhờ gióc) Thụ tinh nhờ côn trùngd) Tinh trùng không roi3.2. Quyết là thực vật:a) Chưa có hệ mạchb) Tinh trùng không roic) Thụ...
Đề bàiNêu đa dạng giới Thực vật.Lời giải chi tiết(Học sinh tự giải)
Đề bàiTại sao chúng ta phải bảo vệ rừng?Lời giải chi tiếtRừng cây có vai trò rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu (hấp thụ khí CO2, nhả khí 02 vào khí quyển), thực vật còn cản ánh...