Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng


1. Bất đẳng thứcHệ thức dạng a < b (hay dạng a > b, a ≥ b, a ≤ b) được gọi là bất đẳng thứca gọi là vế trái, b gọi là vế phải của bất đẳng thức.2. Liên hệ giữa...
Đề bàiĐiền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống:a) 1,53....... 1,8;b) - 2,37....... -2,41;c) 12/(-18).......(-2)/3d) 3/5.......13/20 Lời giải chi tiếta) 1,53 < 1,8;b) - 2,37 > -2,41;c) 12/(-18) = (-2)/3d) 3/5 < 13/20 
Đề bàia) Khi cộng - 3 và cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào?b) Dự đoán kết quả: Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức...
Đề bàiMỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?a) (-2) + 3 ≥ 2;                           b) -6 ≤ 2.(-3)c) 4 + (-8) < 15 + (-8);    ...
Đề bàiCho a < b, hãy so sánh:a) a + 1 và b + 1;                b) a - 2 và b - 2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất: Khi cộng...
Đề bàiSo sánh a và b nếu:a) a - 5 ≥ b - 5;                               b) 15 + a ≤ 15 + bPhương pháp giải - Xem...
Đề bàiĐố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ cho biết vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu...