Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng


A. KIẾN THỨC CƠ BẢNCông thức tính thể tíchThể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều caoV = S. hS: diện tích đáyh: chiều cao
Đề bàiQuan sát các lăng trụ đứng ở hình 106- So sánh thể tích của lăng trụ đứng tam giác và thể tích hình hộp chữ nhật.- Thể tích lăng trụ đứng tam giác có bằng diện tích đáy nhân...
Đề bàiQuan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô bảng sau:b(cm)564 h(cm)2  4h1(cm)85 10Diện tích một đáy( \(cm^2\)) 126  Thể tích  1250 Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các công thức:Thế tích: \( V= S.h_1\), trong đó \( S\) là diện...
Đề bàiThùng đựng của một máy cắt cỏ có dạng lăng trụ đứng tam giác (h.109). Hãy tính dung tích của thùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức:Thế tích: \( V= S.h\), trong đó \( S\) là...
Đề bàiCác kích thước của một bể bơi được cho trên hình 110 ( mặt nước có dạng hình chữ nhật ). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước ?Phương pháp giải...
Đề bàiCác hình a, b, c (h.111) gồm một hoặc nhiều lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của chúng theo các kích thước đã cho trên hình.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiết - \(S = \frac{1}{2}. a.h \Rightarrow  h = \frac{2S}{a}\) và  \(a = \frac{2S}{h}\); - \( V = S. h_1  \Rightarrow S = \frac{V}{h_1}\)  và  \(h_1 = \frac {V}{S} \),trong đó \(V\)...
Đề bàiHình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết:a) AB song song với...
Đề bàiHình 113 là một lăng trụ đứng, đáy là hình thang vuông.Hãy kể tên:a) Các cạnh song song với cạnh ADb) Cạnh song song với ABc) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH).d) Các đường thẳng song...
Đề bàiTính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô – cô – la trên hình 114, biết:a) Diện tích đáy hộp xà phòng là \(28cm^2 \);b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là \(14cm^2 \).Phương pháp giải...
Đề bàiĐáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 115. Biết chiều cao của lăng trụ là \(10cm\). Hãy tính thể tích của nó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các công thức:-...