Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)


A.KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Hai đường thẳng song song trong không gian+ Trong không gian, hai đường thẳng a và b gọi là song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung.+...
Đề bàiQuan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:- Hãy kể tên các mặt của hình hộp.- BB’ và AA’ có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không?- BB’ và AA’ có điểm chung hay không?Lời giải chi...
Đề bàiQuan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:- AB có song song với A’B’ hay không? Vì sao?- AB có nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’) hay không?  - AB có song song với A’B’ vì là hai cạnh đối...
Đề bàiNgười ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. hãy thực hiện điều đó đối với hình 80b và 80c.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiABCD. A 1B1C1D1  là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết :a) Những cạnh nào song song với cạnh C1C?b) Những cạnh nào song song với cạnh  A1D1? Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất của...
Đề bàiMột căn phòng dài \(4,5m\), rộng \(3,7m\) và cao \(3,0m\). Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là \(5,8m^2\)Hãy tính diện tích cần quét vôi.Phương pháp giải -...
Đề bàiHình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:a) Đường thẳng \(b\) song song với mp \((P)\)?b) Đường thẳng \(p \) song song với sàn nhà?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào lý...
Đề bàiHình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h83) có cạnh AB song song với mặt phẳng (EFGH).a) Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng (EFGH)b) Cạnh CD song song với những mặt phẳng nào?c) Đường thẳng AH...