Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba


Định líNếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đô đồng dạng
Đề bàiTrong các tam giác dưới đây, những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau? Hãy giải thích (h.41)Lời giải chi tiết- ΔABC có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)Mà ΔABC cân tại \(A \Rightarrow...
Đề bàiỞ hình 42 cho biết AB = 3cm; AC = 4,5cm và \(\widehat {ABD} = \widehat {BCA}\)  a) Trong hình vẽ này có bao nhiêu tam giác? Có cặp tam giác nào đồng dạng với nhau không?b) Hãy tính...
Đề bàiChứng minh rằng nếu tam giác \(A'B'C'\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số \(k\) thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng \(k\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:...
Đề bàiTính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43 (Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang (AB // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm\(\widehat{DAB}\) = \(\widehat{DBC}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:...
Đề bàiHình 44 cho biết \(\widehat{EBA}\) = \(\widehat{BDC}\).a) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD,...
Đề bàiTính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một...
Đề bàiCho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\), trong đó \(AB = 15cm, AC = 20cm\). Trên hai cạnh \(AB\) và \(AC\) lần lượt lấy điểm \(D\) và \(E\) sao cho \(AD = 8cm, AE = 6cm\). Hai tam giác \(ABC\) và \(AED\)...
Đề bàiTìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác thường.Lời giải chi tiếtTừ trường hợp 1 ta có:- Nếu cạnh bên và...
Đề bàiSo sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau  và nhau).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các trường hợp đồng dạng...
Đề bàiCho hình bình hành ABCD(h46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại F,a) Trong hình...
Đề bàiCho tam giác ABC có các cạnh AB= 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M,N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên AD.a) Tính tỉ...
Đề bàiHai tam giác ABC và DEF có \(\widehat{A}\) = \(\widehat{D}\), \(\widehat{B}\) = \(\widehat{E}\), AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 8cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.Phương pháp giải - Xem...