Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng


Đề bàiXác định tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(DC\) trong các trường hợp sau:a) \(AB = 5cm, CD = 15 cm;\) b) \(AB = 45 dm, CD = 150 cm;\) c) \(AB = 5CD.\) Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiCho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D, M.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:...
Đề bàiCho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66).a) Chứng minh BK = CH.b) Chứng minh KH//BC.c) Cho biết BC = a, AB = AC = b. Tính độ dài đoạn thẳng HK.Hướng...
Đề bàiHình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiCho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).a) Tính tỉ số \(\frac{{A{\rm{D}}}}{{C{\rm{D}}}}\) .b) Cho biết độ dài AB = 12,5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.Phương pháp giải...
Đề bàiTứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên.b) Các tam giác...